Zalo Chat Unofficial

Zalo Chat Unofficial

Install latest/stable of Zalo Chat Unofficial

Ubuntu 16.04 or later?

Make sure snap support is enabled in your Desktop store.


Install using the command line

sudo snap install zalo-chat-unofficial

Don't have snapd? Get set up for snaps.

Channel Version Published

Zalo Chat Vietnam

Đây không phải là ứng dụng chính thức của Zalo Chat Vietnam, ứng dụng được viết với mục đích sử dụng cá nhân và chia sẻ miễn phí.

Tính năng:

  • Toàn bộ tính năng của Zalo Web
  • Lưu lại size cửa sổ, nếu bạn có chỉnh size sẽ không bị reset khi tắt ứng dụng
  • Chạy nền trên máy tính, ứng dụng vẫn sẽ mở ở dạng tray icon trên thanh công cụ (có thể tuỳ chỉnh được trong menu)
  • Ứng dụng hiển thị thông báo khi ở chế độ tray menu, giúp bạn không bỏ lỡ bất kì tin nhắn nào
  • Khởi động cùng hệ điều hành (có thể tuỳ chỉnh được trong menu)

Details for Zalo Chat Unofficial

License
  • unset

Last updated
  • 31 July 2021 - latest/stable

Websites

Share this snap

Generate an embeddable card to be shared on external websites.


Install Zalo Chat Unofficial on your Linux distribution

Choose your Linux distribution to get detailed installation instructions. If yours is not shown, get more details on the installing snapd documentation.


Where people are using Zalo Chat Unofficial

Users by distribution (log)

Ubuntu 22.04
Ubuntu 20.04
Ubuntu 24.04
Ubuntu 18.04
Ubuntu 23.10
Ubuntu 23.04

Is there a problem with Zalo Chat Unofficial? Report this app